HR professionals

Human Resources

Als HR professional weet u als geen ander dat internationale tewerkstellingen gepaard gaan met complexe uitdagingen en vraagstukken. U wilt een goede basis creëren om de internationale tewerkstelling succesvol te laten verlopen voor zowel de werknemer als de werkgever. Maar heeft u een goed beeld van de arbeidsrechtelijke gevolgen, de fiscaliteit en sociale zekerheid? Is de payroll op de juiste manier ingericht en hoe zit het met het pensioen bij een internationaal uitzending?  

Tijdens de seminars van LIMES academy worden al deze onderwerpen behandeld door theoretische kennis en concrete praktijksituaties te verbinden. Om alle facetten van het onderwerp te leren kennen kunt u deelnemen aan vier seminars waarin onze kennis met u wordt gedeeld. Na het volgen van de vier seminars heeft u een goede basiskennis.

Wilt u uw kennis verder vergroten, dan kan dat met behulp van onze workshops of door een op maat gemaakte in-house presentatie.  

INTERESSANTE SEMINARS VOOR U:

Internationale sociale zekerheid + verzekeringen vernieuwd!

Bij internationale tewerkstellingen krijgt u te maken met sociale zekerheid. Waar is de werknemer sociaal verzekerd? Is de werknemer (nog) wel sociaal verzekerd in Nederland? Wat gebeurt er dan als de werknemer ziek wordt of een ongeval krijgt? Waar, maar ook hoe moet de werknemer zijn ziektekosten claimen? Loopt de AOW-opbouw bij werken in het buitenland door? Kortom, zijn bij uw werknemer alle risico’s bekend en nog wel gedekt?

Tijdens dit seminar lichten wij aan de hand van praktijkvoorbeelden toe wat u in welke situatie kunt of moet doen om deze risico’s te voorkomen.

Bekijk het programmaInschrijven

Arbeidsmigratie + internationaal arbeidsrecht

Voordat uw buitenlandse werknemer in Nederland mag werken, moet mogelijk een vergunning aangevraagd worden. Weet u in welke gevallen u dit moet doen en wat de risico’s zijn als u dit niet doet? Kent u de valkuilen en kansen in de verschillende procedures? Betreft het een “overplaatsing binnen concernverband” of een kennismigrant? En bent u ook bekend met de verplichtingen die deze procedures voor u als werkgever met zich meebrengen?

Natuurlijk krijgt u ook te maken met de arbeidsrechtelijke gevolgen van internationale tewerkstellingen. Voor welke contractvorm kiest u? Met welke specifieke wetgeving moet u rekening houden? En hoe zit het met ontslag in internationale situaties?

Tijdens dit seminar worden deze, maar ook uw eigen vragen op dit gebied beantwoord.

Bekijk het programmaInschrijven

Internationale fiscaliteit bij grensoverschrijdende arbeid vernieuwd!

Een internationale tewerkstelling heeft fiscale gevolgen, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn onder anderen: In welk land moet de werknemer belasting betalen? Welke rol speelt inwonerschap en hoe werken de verschillende belastingverdragen? Maakt het uit of de werknemer ook bestuurder is? Is uw beleid qua interne doorbelastingen nog van belang? En is uw kennis over de 30%-regeling up-to-date?

Tijdens dit seminar worden al deze vragen beantwoord en zal het cruciale belang van goede communicatie en interactie tussen HR en Finance aangetoond worden.

Bekijk het programmaInschrijven

Payroll + pensioen

De internationale tewerkstelling voor uw werknemer is geregeld, het contract is getekend en het fiscale plaatje is doorgenomen. Maar hoe moet u de Nederlandse loonadministratie van deze werknemer inrichten als het salaris (geheel of deels) in het buitenland wordt belast? Wat is eigenlijk een schaduw-payroll? En hoe zit het met uw inhoudingsplicht voor naar Nederland uitgezonden werknemers? Hoe verwerkt u de bijdragen aan een buitenlands sociaal zekerheidsstelsel? En kan een uitgezonden werknemer blijven deelnemen aan de Nederlandse of buitenlandse pensioenregeling?

Tijdens dit seminar lichten wij toe hoe u ervoor kunt zorgen dat u compliant bent en de internationale tewerkstelling tot een succes kan brengen.

Bekijk het programma Inschrijven

HR + finance + verzekeringen

Een internationale tewerkstelling leidt tot diverse gevolgen voor zowel HR als finance. Tijdens dit seminar wordt besproken welke communicatie en andere interactie tussen beide afdelingen noodzakelijk is.

Daarnaast wordt aangegeven welke verzekeringen onmisbaar zijn. Ten slotte worden diverse BTW-aspecten behandeld die samenhangen met een internationale tewerkstelling.

Bekijk het programma Inschrijven Eindhoven

Nieuw belastingverdrag Nederland - Duitsland

Per 1 januari 2016 is het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van kracht gegaan.

Met name voor werknemers die in Nederland wonen en in Duitsland werken, alsmede voor (statutaire) directeuren kunnen de gevolgen van het nieuwe verdrag aanzienlijk zijn.

Het seminar is bedoeld voor bedrijven en organisatie die werknemers uitzenden naar of inlenen vanuit Duitsland. Tijdens het seminar worden praktijksituaties behandeld waarin Duitse werknemers tewerk worden gesteld in Nederland en andersom. Ook wordt er ingegaan op de compensatieregeling, het werken in twee of meer landen en de belastingheffing van directeuren. U wordt volledig bijgepraat over de (nieuwe) regels op het gebied van fiscaliteiten en sociale zekerheid bij internationale tewerkstellingen tussen Nederland en Duitsland.

Tijdens het seminar worden de veranderingen ten opzichte van het huidige verdrag besproken en worden de nieuwe regels vertaald naar de praktijk.

Bekijk het programma Inschrijven

Actualiteiten grensoverschrijdende arbeid

De (internationale) wet- en regelgeving met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid is continu in beweging. Heeft u geen tijd om deze ontwikkelingen allemaal bij te houden of door te nemen? Geen probleem, wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet en praten u graag bij. Aan de orde komen de (internationale) actualiteiten op het gebied van internationale sociale zekerheid, fiscaliteit en immigratie. Na dit seminar is uw kennis weer helemaal up-to-date.

Bekijk het programma Inschrijven

Het belang van HR bij grensoverschrijdende ZZP’ers

Als ZZP’ers grensoverschrijdend werken krijg je als HR professional te maken met diverse (internationale) vraagstukken. Waar betaalt de ZZP’er belasting, waar is de ZZP’er sociaal verzekerd en wat zijn de verplichtingen voor de opdrachtgever? Hoe zit het nu met de Wet DBA en (buitenlandse) ZZP’ers en wat is de invloed van de Wet aanpak schijnconstructies in internationale situaties?

ZZP’ers die grensoverschrijdend werken krijgen te maken met zowel Nederlandse als buitenlandse regels. Dit geeft een extra dimensie aan de toch al ingewikkelde problematiek rondom de arbeidsverhouding tussen ZZP’er en opdrachtgever. Loopt u als opdrachtgever in zo’n geval nog steeds het risico dat de belastingdienst stelt dat er sprake is van een (verkapt) dienstverband en dat er belasting en/of premies verschuldigd zijn? Of gelden dan andere regels? En zijn er oplossingen voor deze problematiek?

Tijdens dit seminar wordt ingegaan op de fiscale en sociale verzekeringsaspecten van de ZZP’er, de compliance aspecten voor de opdrachtgever en de mogelijke oplossingen. Onze docenten geven onder andere uitleg over:

  • de fiscale regels waarmee de ZZP’er te maken krijgt;
  • het sociale zekerheidsrecht waarmee de ZZP’er te maken krijgt;
  • de (administratieve) verplichtingen voor de opdrachtgever;
  • de stand van zaken omtrent de Wet DBA;
  • Wet aanpak schijnconstructies;
  • oplossingen op het gebied van payrolling en contracting.

Bekijk het programma Inschrijven