Kennis delen

Voor de LIMES-professionals is gespecialiseerde kennis op het gebied van tax + global mobility een ‘life-line’. Bij LIMES international investeren we doorlopend in internationale kennis, dit vormt dan ook één van de dragende pijlers onder onze organisatie en dienstverlening. Om andere professionals mee te laten delen in deze kennis en om op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met onze organisatie, is er LIMES academy. Verschillende internationale onderwerpen die aan bod komen zijn: sociale zekerheid, arbeidsmigratie en -recht, fiscaliteit, payroll, pensioen en verzekeringen. Omdat wij onze kennis voor iedereen toegankelijk willen maken worden alle seminars en workshops kosteloos aangeboden en hoeft u zich alleen maar online aan te melden.

Tijdens verschillende seminars, workshops en in-house presentaties van dit kenniscentrum voeden we onder andere HR-professionals, salarisadministrateurs, advocaten en tax + global mobility managers met: actuele kennis, boeiende praktijkcases en oplossingen voor uitdagende vraagstukken. De dynamische interactie met deelnemers maken de seminars en workshops van LIMES academy erg persoonlijk. Daarnaast zorgt het voor een continue afstemming van kennis op de dagelijkse praktijk en omgekeerd. Een niet te onderschatten factor hierbij zijn de uitgebreide netwerkmogelijkheden. De groepen zijn compact – doorgaans tot 15 deelnemers – waardoor er tijdens LIMES academy-sessies alle gelegenheid is voor collegiaal overleg. LIMES academy organiseert niet alleen sessies in Valkenburg (ZH), maar is ook actief in Amsterdam.

Onze seminars & workshops

Het programma van LIMES academy bestaat uit kennissessies, relevante workshops en actuele thema’s. Onderstaand een overzicht van ons vaste programma.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op via info@limesacademy.com

1. Internationale sociale zekerheid

Bij internationale tewerkstellingen speelt sociale zekerheid een belangrijke, vaak onderschatte rol. Waar is de werknemer sociaal verzekerd? Is het mogelijk sociale zekerheid in het land van herkomst voort te zetten? Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Kortom, zijn bij uw werknemers alle risico’s bekend en nog wel gedekt? Tijdens dit seminar lichten wij aan de hand van praktijkvoorbeelden toe wat u in welke situatie kunt of moet doen om deze risico’s te voorkomen.

2. Arbeidsmigratie 

Voordat uw buitenlandse werknemer in Nederland mag werken, moet mogelijk een vergunning aangevraagd worden. Weet u in welke gevallen u dit moet doen en wat de risico’s zijn als u dit niet doet? Kent u de valkuilen en kansen in de verschillende procedures? Betreft het een “overplaatsing binnen concernverband” of een kennismigrant? Wij gaan in op al deze vraagstukken en maken ruimte voor praktijkvragen.

3. Fiscale gevolgen van grensoverschrijdende arbeid

Een internationale tewerkstelling heeft fiscale gevolgen, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Vragen die in dit seminar aan de orde komen zijn onder andere: in welk land moet belasting worden betaald over het loon? Waar is dit van afhankelijk? Tijdens dit seminar worden verschillende vragen beantwoord en zal het cruciale belang van goede communicatie en interactie tussen HR, Payroll, Operations en Finance worden aangetoond. Daarnaast komt de 30%-regeling aan de orde.

4. Internationale actualiteiten Prinsjesdag

De (internationale) wet- en regelgeving met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid is continu in beweging. Naar aanleiding van Prinsjesdag zetten wij de belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen op een rij.

Workshop Payroll Nederland

Op de juiste manier omgaan met de payroll van werknemers vormt voor veel bedrijven een uitdaging. Dit geldt zowel in de situatie waarin werknemers naar het buitenland worden uitgezonden als de situatie waarin werknemers vanuit het buitenland naar Nederland komen. Enkele vragen waar werkgevers tegenaan lopen zijn onder anderen: ‘Krijgt de werknemer waar hij/zij recht op heeft?’ en ‘Hoe worden Tax Equalisation en Hypo Tax afspraken gemaakt?’

Benieuwd naar wanneer de seminars & workshops plaatsvinden?