Vanwege de huidige COVID-19 ontwikkelingen zijn de speciale fiscale en sociale zekerheidsmaatregelen voor grenswerkers verlengd.

De tijdelijke overeenkomsten van Nederland met België en met Duitsland zijn verlengd tot en met 31 maart 2022. Op basis van de akkoorden mag een inwoner van een land, die normaal in het andere land werkt, maar als gevolg van COVID-19 maatregelen thuis moet werken, deze thuiswerkdagen voor fiscale doeleinden aanmerken als dagen gewerkt in het land waar hij onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt.

Voor de sociale zekerheid is in Europees verband afgesproken dat thuiswerken, als gevolg van COVID-19 maatregelen, niet leidt tot een wijziging van de lidstaat waar iemand verzekerd is. Deze maatregel is verlengd tot en met 30 juni 2022.