Per 1 januari 2022 is in Frankrijk een verplichte verlegging van invoer-btw van kracht geworden. Daartoe moet elke importeur, ongeacht het land van vestiging, beschikken over een Frans btw-nummer. De keerzijde is dat zonder Frans btw-nummer er helemaal niet meer kan worden ingevoerd (van buiten de EU). Op dit moment heeft de Franse belastingdienst te maken met een enorm aantal aanvragen voor een Frans btw-nummer, hetgeen ertoe leidt dat de doorlooptijd minstens twee maanden bedraagt.

Daarom is er nu een tijdelijk regime: er kan toch zonder btw-nummer worden ingevoerd (met betaling van invoer-btw, later terugvorderbaar) mits er vóór 1 maart 2022 een verzoek tot registratie is ingediend.