Terwijl de inkt van de op 31 december 2020 ondertekende Brexit-deal nog maar nauwelijks droog is, informeren wij u graag alvast over de hoofdpunten inzake de sociale zekerheidspositie bij grensoverschrijdend werken tussen de EU en het VK.

  • Voor op of voor 31 december 2020 bestaande situaties blijven de oude regels gelden, mits sprake is van een ononderbroken band tussen de EU en het VK.
  • Voor nieuwe gevallen (dus vanaf 1 januari 2021) geldt het z.g. Protocol betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid.
  • Het hoofd uitgangspunt is en blijft dat een persoon slechts in één staat tegelijk verzekerd kan zijn en ook slechts in één staat zijn verplichte bijdragen betaalt.
  • Dit Protocol regelt de sociale zekerheidspositie van EU en VK onderdanen op vrijwel gelijke wijze als vóór 1 januari 2021 (via EU Verordening 883/2004).
  • Als hoofdregel geldt dat de werkstaat van toepassing is, behalve voor ambtenaren en personen die geen werkzaamheden verrichten.
  • Ook bij detachering gelden dezelfde regels als in Vo 883/2004, tenzij staten hiervan wensen af te wijken.
  • Bij werken in meerdere staten zijn de regels vrijwel identiek als in Vo 883/2004.
  • Voor Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein kunnen afwijkende regels van toepassing zijn.