De Administratieve Commissie voor de coördinatie van sociale zekerheid binnen de EU heeft overeenstemming bereikt om een overgangsperiode tot 31 december 2022 toe te staan voor thuiswerkende grenswerkers. Gedurende deze overgangsperiode zal er geen verandering van toepasselijk sociaal verzekeringsstelsel plaatsvinden, ook niet wanneer meer dan 25% vanuit huis wordt gewerkt.

Deze overgangsperiode geeft de Administratieve Commissie de tijd om te beoordelen of structurele wijziging van de aanwijsregels voor sociale zekerheid nodig is voor thuiswerkende grenswerkers.