Ondernemers aan wie Engelse btw in rekening wordt gebracht, hebben recht op teruggaaf hiervan (voor zover de ondernemer btw-belaste prestaties verricht).
Vanwege de Brexit geldt in het Verenigd Koninkrijk nu de regeling dat een teruggaaf kan worden ingediend binnen zes maanden na afloop van een bepaald jaar en niet langer binnen negen maanden. Ook gaat de termijn van zes maanden niet meer in na afloop van een kalenderjaar, maar na afloop van een ander tijdvak (het zogenoemde ‘prescribed year’): 1 juli tot en met 30 juni.

Ondernemers die in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 Engelse btw hebben betaald, moeten deze btw uiterlijk 31 december 2021 hebben teruggevraagd.