Per 1 juli a.s. worden de nieuwe btw-regels met betrekking tot e-commerce van kracht. Webshops krijgen te maken met directe btw-heffing in andere EU-lidstaten, welke btw via een aparte aangifte (de One Stop Shop aangifte) kan worden aangegeven.
Webshops dienen dus op de hoogte te zijn van de in de andere EU-lidstaten geldende btw-tarieven.

In een aantal gevallen blijven buitenlandse btw-registraties verplicht. Er komt een aparte regeling voor invoer van aan particulieren verkochte producten, als de waarde van de zending niet hoger is dan EUR 150. Ook worden platforms zoals Amazon in bepaalde situaties de btw-plichtige en is de webshop niet langer zelf degene die btw moet afdragen.

Tot slot kan bij het verlenen van diensten aan particulieren in de EU ook gebruik worden gemaakt van de One Stop Shop aangifte.
Al met al een goede reden om met ons contact op te nemen om uw situatie in kaart te brengen en u te adviseren hoe de nieuwe regels op uw webshop van toepassing zijn.