Om een werknemer onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te verlenen in de “vrije ruimte” van de werkkostenregeling, moeten deze aangewezen worden in de Nederlandse salarisadministratie. Werknemers van niet-inhoudingsplichtige werkgevers hebben daardoor vaak niet de mogelijkheid om hiervan te profiteren.

De Hoge Raad bevestigde echter recent dat de werknemer van een niet-inhoudingsplichtige werkgever voor de aan hem verleende vergoedingen of verstrekkingen ook zonder aanwijzing een vrijstelling tot maximaal 1,7%* van het van de werkgever genoten loon in aanmerking mag nemen. Dit geschiedt via een herberekening van het belastbaar loon in de aangifte inkomstenbelasting.

Benieuwd of u hier gebruik van kunt maken? Neem contact met ons op.

*Percentage voor 2022: 1,7% tot een loon van € 400.000, 1,18% over het meerdere.