Op basis van het voorlopig akkoord, genieten EU-burgers en onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die tijdens de overgangsperiode (30 maart 2019 – 31 december 2020) in het gastland aankomen, precies dezelfde rechten en verplichtingen als degenen die vóór 30 maart 2019 in het gastland zijn aangekomen.

Het voorlopig akkoord belet de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk niet om meer genereuze rechten te verlenen.

Wij verwachten tegen het einde van dit jaar meer verduidelijking over dit onderwerp, daar de lidstaten, het Europees Parlement en het Brits Parlement het voorlopig akkoord moeten goedkeuren.