De Europese Commissie heeft recent bekend gemaakt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met 1 jaar te verlengen tot 4 maart 2024.

Sticker of O-document verplicht voor Oekraïners in loondienst
Vanaf 1 november 2022 geldt dat Oekraïense vluchtelingen zonder tewerkstellingsvergunning in loondienst mogen werken als zij een sticker of O-document bezitten, afgegeven door de IND.
Hiermee kan worden aangetoond dat zij onder Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Voor deze datum was het tonen van een geldig paspoort voldoende.

Oekraïense vluchtelingen mogen geen werkzaamheden als zelfstandige verrichten op basis van de sticker of het O-document.

Tijdelijke bescherming derdelanders
Per 4 maart 2023 vervalt echter het recht op tijdelijke bescherming voor mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne (derdelanders die bijvoorbeeld studeerden of werkten in de Oekraïne) en die zich voor 19 juli 2022 ingeschreven hebben in de BRP.

Deze groep zal worden geïnformeerd over de afloop van de tijdelijke bescherming en de mogelijkheden: terugkeren naar land van herkomst, indienen aanvraag reguliere verblijfs- of asielaanvraag.