Normaliter is de (streef)beslistermijn van de IND op een aanvraag voor een kennismigrant en de familieleden, ingediend door een erkend referent, twee weken. Door achterstanden haalt de IND deze (streef)beslistermijnen momenteel niet, als gevolg waarvan de (streef)beslistermijnen zijn verlengd.

De (streef)beslistermijn voor een (compleet ingediende) aanvraag voor een kennismigrant en meereizende familieleden is verlengd tot drie weken. Voor de aanvragen voor nareizende familieleden van een kennismigrant, kan de (streef)beslistermijn oplopen tot zes weken.

Deze verlengde beslistermijn kan invloed hebben op de startdatum van de indiensttreding van de werknemers.

Verder streeft de IND er normaliter naar om binnen vier-zes weken een beslissing te nemen op de aanvraag voor erkend referentschap. Echter, wegens de vele aanvragen en achterstanden bij de IND, maakt de IND momenteel gebruik van de wettelijke beslistermijn van drie maanden.

Wanneer werknemers zo snel mogelijk in Nederland moeten starten, maar er nog geen erkend referent status beschikbaar is, is de service van MILES international payrolling B.V. (reeds erkend referent bij IND) mogelijk een passende oplossing.