Op 4 maart 2022 is door de EU lidstaten de tijdelijke Beschermingsrichtlijn aangenomen (klik hier om deze NewsFlash te bekijken). Hierdoor krijgen Oekraïners toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt wat gevolgen heeft voor de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De juridische aanpassing van het huidige wettelijke kader kost tijd en daarom is in overleg met het ministerie van SZW gekozen voor de volgende tussenoplossing totdat de tijdelijke Beschermingsrichtlijn geïmplementeerd is:

  • Indien de Oekraïense werknemer voor 4 maart 2022 bij de werkgever werkzaamheden verricht heeft en niet beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning zal de inspectie handhaven middels een boeterapport tegen de werkgever voor de verrichte arbeid tot 4 maart.
  • Indien de Oekraïense werknemer arbeid heeft verricht bij de werkgever op of vanaf 4 maart 2022 en niet beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning, zal de inspectie de werkgever in de gelegenheid stellen om binnen 2 dagen alsnog een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Gedurende deze periode en de periode van de aanvraag is het verrichten van arbeid door de Oekraïense werknemer toegestaan en zal de inspectie geen boeterapport opstellen.

Het UWV zal na implementatie van de tijdelijke Beschermingsrichtlijn de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning waarschijnlijk beschouwen als melding en zal de aanvraag daarom inhoudelijk niet (direct) in behandeling nemen. De exacte werkwijze dient echter nog te worden bevestigd.