tax + expat

januari 2019

Oordeel HvJ-EU EU Verordeningen voor Sociale Zekerheid

2019-03-06T14:32:58+02:00januari 24th, 2019|tax + expat, tax + expat|

Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 zijn ook van toepassing op onderdanen van niet EU landen die alleen door hun nationaliteit nog niet onder die verordeningen vallen, mits zij legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven en zich in een situatie bevinden die niet in alle [...]

november 2018

Nieuw in 2019: anoniementarief bij ontbreken buitenlands adres / aparte loonbelastingtabellen

2018-12-28T10:52:28+02:00november 30th, 2018|payroll, tax + expat|

Met ingang van 1 januari 2019 komen er meer loonbelastingtabellen vanwege het maken van onderscheid tussen de onderstaande groepen werknemers. 1. Inwoners van Nederland werknemers die hier een permanente woon- of verblijfplaats hebben. 2. Niet-inwoners van Nederland werknemers die inwoner zijn van een andere EU-lidstaat of van een EER-land (IJsland, [...]

oktober 2018

Overgangsregeling 30%-regeling

2018-12-22T14:20:50+02:00oktober 16th, 2018|tax + expat|

Gisteren heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er nu toch een overgangsregeling zal worden geïntroduceerd bij de voorgestelde verkorting van de looptijd van de 30%-regeling. De overgangsregeling geldt voor werknemers bij wie de 30%-regeling zou eindigen in 2019 of 2020 als gevolg van de voorgestelde verkorting. Meer details zijn [...]

Arbeid als zelfstandige per 1 oktober 2018 ook  toegestaan voor Intra-Corporate Transferees (ICT)

2018-12-22T14:21:25+02:00oktober 12th, 2018|tax + expat|

Per 1 oktober 2018 is het ook voor niet-EU burgers die in Nederland werken in het kader van een overplaatsing binnen de onderneming, de zogeheten ICT-regeling, mogelijk om naast hun werkzaamheden als ICT-er te werken als zelfstandig ondernemer of freelancer. Deze verruimde mogelijkheid voor hybride ondernemerschap, die reeds bestond voor [...]

Controle jaarlijkse salariscriterium 30%-regeling (2018)

2018-12-22T14:21:20+02:00oktober 2nd, 2018|tax + expat|

Één van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer specifieke deskundigheid bezit. Aan deze voorwaarde wordt voldaan indien het fiscale loon, gedurende de looptijd van de regeling -dus continu-, voldoet aan het salariscriterium. Voor 2018 dient het fiscale loon meer dan EUR 37.296 te bedragen of [...]

september 2018

Twijfels over BTW ondernemerschap van commissarissen

2018-12-22T14:14:25+02:00september 12th, 2018|tax + expat|

Sinds 1 januari 2013 wordt een commissaris geacht ondernemer te zijn voor de BTW. Hof Den Bosch twijfelt hierover bij een commissaris van een stichting die voor zijn arbeids- en beloningsvoorwaarden ondergeschikt is aan de Raad van Commissarissen, maar die overigens zelf niet in een ondergeschikte positie verkeert ten opzichte [...]

Load More Posts

New Courses

LET’S TALK

Voorschoterweg 23G

Phone: +31 88 089 90 00

Web: LIMES academy

Meest recente berichten