Wanneer een werkgever niet over het burgerservicenummer (BSN) van een werknemer beschikt, moet hij voor de inhouding van loonbelasting gebruik maken van het anoniementarief van 52%. Dit is aanzienlijk hoger dan het reguliere tarief.

Uit het buitenland afkomstige werknemers dienen dit BSN bij hun gemeente aan te vragen. De wachttijden voor het maken van een afspraak zijn in bepaalde gemeenten opgelopen tot enkele maanden. Gedurende deze tijd is de werkgever formeel gehouden het hoge anoniementarief toe te passen.

Onlangs heeft de Belastingdienst echter toegezegd om in dergelijke gevallen een soepel standpunt in te kunnen nemen. Indien werkgever en werknemer kunnen aantonen dat zij geen invloed hebben op het ontbreken van een BSN, kan de Belastingdienst worden verzocht om instemming dat het anoniementarief niet wordt toegepast.