Onlangs heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) duidelijkheid gegeven onder welke voorwaarden Britse grensarbeiders na 31 december 2020 in Nederland mogen blijven werken.

Een grensarbeider is iemand die:

  • de Britse nationaliteit heeft en vóór 1 januari 2021 als grensarbeider reeds in Nederland werkt
  • in het Verenigd Koninkrijk of in een ander EU-land dan Nederland woont
  • reële en daadwerkelijke arbeid verricht
  • geen gevaar vormt voor de openbare orde

Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet of wanneer u grensarbeiders in dienst hebt, moet er een aanvraag ‘document Grensarbeider’ worden ingediend vóór 1 januari 2021.

Het is belangrijk om deze aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen, omdat het regelen van benodigde documenten/informatie enige tijd in beslag kan nemen, zoals de aanvraag van een BSN, indien nog niet beschikbaar.