De salariseisen voor kennismigranten, Intra-Corporate Transferees (ICT) en Blauwe Kaart houders voor 2021 zijn bekend gemaakt en luiden als volgt*:

  • Kennismigranten/ICT van 30 jaar en ouder: EUR 4.752
  • Kennismigranten/ICT jonger dan 30 jaar: EUR 3.484
  • Kennismigranten die binnen 3 jaar voorafgaand aan de tewerkstelling een opleiding aan een hoger onderwijsinstelling of universiteit in Nederland hebben afgerond of zijn afgestudeerd aan één van de aangewezen universiteiten uit de top-200 ranglijst: EUR 2.497
    Deze verlaagde salariseis geldt ook voor personen die een verblijfsvergunning ‘zoekjaar’ hebben gehad, binnen dit zoekjaar geen baan als kennismigrant hebben gevonden, maar binnen 3 jaar na datum afstuderen (vanuit het buitenland) alsnog een baan als kennismigrant hebben gevonden.
  • Houder Europese Blauwe Kaart: EUR 5.567

*Dit zijn de minimum bruto salarissen per maand exclusief vakantiegeld. De salarissen voor kennismigranten, ICT-ers en Blauwe Kaart houders dienen altijd marktconform te zijn.

Bovengenoemde salariseisen gelden voor aanvragen die de IND ontvangt op of na 1 januari 2021.