De salariscriteria voor de 30%-regeling voor 2022 zijn:

  • Het belastbaar loon voor een werknemer moet op jaarbasis meer dan EUR 39.467 (2021: EUR 38.961) bedragen.
  • Het belastbaar loon voor een werknemer die een kwalificerende mastertitel heeft en tevens jonger is dan 30 jaar, moet op jaarbasis meer dan EUR 30.001 (2021: EUR 29.616) bedragen.