Rusland heeft het belastingverdrag met Nederland per 1 januari 2022 opgezegd. Het niet langer van toepassing zijn van het belastingverdrag tussen beide landen kan ingrijpende gevolgen hebben wanneer u bijvoorbeeld werknemers of activiteiten in Rusland heeft.

Neem contact met ons op om te bekijken wat dit voor u of uw organisatie betekent.